Fuya Teknoloji
Çağrı Merkezi
Çerezler Anlaşması

Bu metin, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun (Kanun) 10’uncu maddesi ile Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ kapsamında veri sorumlusu sıfatıyla Fuya Teknoloji tarafından hazırlanmıştır.
Bu Çerez Aydınlatma Metni’nin amacı, www.fuyateknoloji.com internet sitemizde kullanılan çerezlerin cihazınıza yerleştirilmesi aracılığıyla otomatik yolla elde edilen kişisel verilerin işlenmesine ilişkin olarak, hangi amaçlarla hangi tür çerezleri kullandığımızı ve bu çerezleri nasıl yönetebileceğiniz hakkında sizlere bilgi verilmesini sağlamaktır.
İnternet sitemizde kullandığımız, zorunlu çerezler haricindeki çerezler için, kullanıcıların açık rızaları alınmakta ve istedikleri zaman rızalarını değiştirebilme olanağı sağlanmaktadır.
Kullanıcılar çerez yönetim paneli üzerinden, internet sitemizde kullanılan çerez çeşitlerini görebilmekte ve Zorunlu Çerezler dışında kalan tüm çerezler için “açık” veya “kapalı” seçenekleri ile tercihlerini belirleyebilmektedirler. Yine bu panel üzerinden kullanıcılar tercihlerini her zaman değiştirebilmektedirler.
Çerez Çeşitleri
Kullanım süresine göre çerez çeşitleri: İnternet sitemizde kullanım sürelerine göre oturum çerezleri ve kalıcı çerezler kullanmaktadır. Oturum çerezi, oturumun sürekliliğinin sağlanması amacıyla kullanılmakta olup kullanıcı tarayıcısını kapattığında bu çerezler de silinmektedir. Kalıcı çerez ise internet tarayıcısı kapatıldığı zaman silinmemekte ve belirli bir tarihte veya belirli bir süre sonra kendiliğinden silinmektedir.
Birinci taraf ve üçüncü taraf çerezler: Çerezin birinci taraf ya da üçüncü taraf olması durumu, internet sitesinin ya da etki alanının yerleştirdiği çereze göre değişiklik arz etmektedir. Birinci taraf çerezler, doğrudan kullanıcının ziyaret ettiği internet sitesi yani tarayıcının adres çubuğunda gösterilen internet adresi (fuyateknoloji.com) tarafından yerleştirilmektedir. Üçüncü taraf çerezlerse kullanıcının ziyaret ettiği etki alanından farklı bir etki alanı tarafından yerleştirilmektedir.
Kullanım amaçlarına göre çerez çeşitleri: İnternet sitemizde kullanım amacına göre aşağıdaki çerezler kullanılmaktadır:
1)Zorunlu Çerezler:
Bu çerezler internet sitemizin çalışması amacıyla gerekli olan çerezlerdir. Söz konusu çerezler birinci taraf çerezler olup oturum süresince (gizlilik tercihlerinize dair çerezler hariç olmak üzere, zira bu çerezler oturum süresinden daha uzun ömürlüdür.) kişisel veri işlemekte, oturum sonlandığında otomatikman silinmektedirler. Söz konusu çerezler talep etmiş olduğunuz bir bilgi toplumu hizmetinin (log-in olma, form doldurma ve gizlilik tercihlerinin hatırlanması) yerine getirilebilmesi için zorunlu olarak kullanılmaktadırlar. Ayrıca performans ve analitik amaçlı çerez internet sitemizdeki ziyaretçilerin sayılması ve trafiğin ölçülmesine olanak sağlamaktadır ve birinci taraftır. Bu sayede sitemizin performansını ölçmekte ve iyileştirebilmekteyiz. Bu çerezler internet sitemizdeki hangi sayfaların en popüler olduğu, hangilerinin de en az popüler olduğunu anlamamıza yardımcı olmaktadır.
2) Reklam / Pazarlama Çerezleri
Bu çerezler internet sitemiz aracılığıyla reklam ortaklarımızın yerleştirdikleri çerezler olup üçüncü taraf çerezlerdir. Bu çerezler iş ortaklarımız tarafından ilgi alanlarınıza göre profilinizin çıkarılması ve size ilgili reklamlar göstermek üzere kullanılmaktadır.
3) İşlevsel Çerezler
Bu tür çerezler, internet sitemizi daha işlevsel kılmak ve kişiselleştirme amaçlarıyla (gizlilik tercihleriniz hariç olmak üzere diğer tercihlerinizin siteye tekrar girdiğinizde hatırlanmasını sağlamak) kullanılmaktadır.
4) Performans / Analitik Çerezler:
İnternet sitelerinde kullanıcıların davranışlarını analiz etmek amacıyla istatistiki ölçümüne imkân veren çerezlerdir. Bu çerezler, sitenin iyileştirilmesi için sıklıkla kullanılmakta olup bu duruma reklamların ilgili kişiler üzerindeki etkisinin ölçümü de dâhildir. İnternet sitesi sahipleri tarafından, tekil ziyaretçilerin sayısını tahmin etmek, bir internet sayfasına götüren en önemli arama motoru anahtar kelimelerini tespit etmek veya internet sitesinde gezinme durumunu izlemek için kullanılmaktadırlar.
5) Kalıcı Çerezler
İnternet tarayıcısı kapatıldığı zaman silinmeyen kalıcı bir çerez, belirli bir tarihte veya belirli bir süre sonra kendiliğinden silinmektedir. Bu çerez aracılığıyla kullanıcı bir internet sitesini her ziyaret ettiğinde kullanıcının işlenen verileri sunucuya iletilmektedir. Bu nedenle, kalıcı çerezler bazen izleme çerezleri olarak da adlandırılırlar.
6) Birinci taraf çerezleri
Bu çerezler Fuya Teknoloji tarafımızdan oluşturulur. Çoğunlukla, web sitemizde temel işlevselliği sağlarlar. Ayrıca, web sitelerimizin ziyaretçiler tarafından nasıl kullanıldığını anlamak için ve böylece onları daha iyi hale getirebilmemiz için kullandığımız kendi Web Analytics çerezlerimizi de içerirler.
7) Üçüncü taraf çerezleri
Üçüncü taraf çerezleri Fuya Teknoloji tarafından oluşturulmaz, fakat birlikte çalıştığımız seçili üçüncü taraflarca belirlenirler. Bu üçüncü taraf çerezlerinin bazıları, örneğin çevrimiçi anketler veya Canlı Sohbet (Fuya Teknoloji uzmanına sorular sormanızı sağlayan) gibi faydalı hizmetler sunar. Diğerleri, göz atma faaliyetlerinizi takip etmek için birlikte çalıştığımız reklam ağları tarafından oluşturulabilir, böylece çevrimiçi reklamlarımızı en uygun yerlere yerleştirebilirler. Aşağıdaki "Çerezleri yönetme" başlıklı bölümde, üçüncü tarafların (reklam verenler dahil) izlenmek istemediğinizi bilmeleri için ayarlarınızı nasıl değiştirebileceğinizi açıklıyoruz.
Kişisel Verilerin Hangi Amaçlarla İşleneceği ve Hukuki Sebepler
Zorunlu çerezler, talep etmiş olduğunuz bir bilgi toplumu hizmetinin (log-in olma, form doldurma ve gizlilik tercihlerinin hatırlanması, internet sitemizdeki ziyaretçilerin sayılması ve trafiğin ölçülmesi) yerine getirilebilmesi amacıyla kullanılmaktadır. Bu çerezler aracılığıyla toplanan kişisel verileriniz, Kanun’un 5’inci maddesinin (2) numaralı fıkrasının (c) bendi “Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması” veya (f) bendi “İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması” kapsamında işlenmektedir.
Reklam ve Pazarlama çerezleri, iş ortaklarımız tarafından ilgi alanlarınıza göre profilinizin çıkarılması ve size ilgili reklamlar göstermek amacıyla kullanılmaktadır. Bu çerezler aracılığıyla toplanan kişisel verileriniz, Kanun’un 5’inci maddesinin (1) numaralı fıkrası kapsamında açık rızanızın alınması suretiyle işlenmektedir.
İşlevsel çerezler, internet sayfamızı daha işlevsel kılmak ve kişiselleştirmek (gizlilik tercihleriniz hariç olmak üzere diğer tercihlerinizin siteye tekrar girdiğinizde hatırlanmasını sağlamak) amaçlarıyla kullanılmaktadır. Bu çerezler aracılığıyla toplanan kişisel verileriniz, Kanun’un 5’inci maddesinin (1) numaralı fıkrası kapsamında açık rızanızın alınması suretiyle işlenmektedir. İnternet sitemizde yer alan çerezlere ilişkin bilgiler aşağıdaki tabloda yer almaktadır:
Çerez Alan Adı Tür İlgili Taraf Detay Süre
.AspNetCore .Antiforgery
.Xsxp6Bred-I www.fuyateknoloji.com Zorunlu 1.Taraf Çerez (Fuya Teknoloji) www.fuyateknoloji.com sitesine ddos saldırılarını önlemek için kullanılır. Oturum Boyunca
ISO www.fuyateknoloji.com Zorunlu 1. Taraf Çerez (Fuya Teknoloji) Kullanıcının site içinde gezinme süresini kaydetmek için kullanılır. Oturum Boyunca
IAU www.fuyateknoloji.com; Zorunlu 1. Taraf Çerez (Fuya Teknoloji) Kullanıcının site içinde giriş yapan kullanıcın tanınmasını sağlamak kullanılır. Oturum Boyunca
_ga .fuyateknoloji.com Pazarlama/Zorunlu 3. Taraf Çerez (Google Analytics) Google Analytics, bu çerezi ziyaretçi, oturum ve kampanya verilerini hesaplamak ve sitenin analiz raporu için site kullanımını izlemek üzere ayarlar. Çerez, bilgileri anonim olarak saklar ve benzersiz ziyaretçileri tanımak için rastgele oluşturulmuş bir sayı atar. 1 Yıl 1 Ay 4 gün
_gid .fuyateknoloji.com Pazarlama/Zorunlu 3. Taraf Çerez (Google Analytics) Google Analytics, bu çerezi ziyaretçilerin bir web sitesini nasıl kullandığına ilişkin bilgileri depolamak ve aynı zamanda web sitesinin performansına ilişkin bir analiz raporu oluşturmak için ayarlar. Toplanan verilerden bazıları ziyaretçi sayısını, kaynaklarını ve anonim olarak ziyaret ettikleri sayfaları içerir. 1 Gün
_gat .fuyateknoloji.com Performans/Zorunlu 3. Taraf Çerez (Google Analytics) Google Universal Analytics, bu çerezi istek oranını sınırlamak ve dolayısıyla yüksek trafikli sitelerde veri toplanmasını sınırlamak için ayarlar. 1 Dakika
_gcl_au .fuyateknoloji.com Pazarlama/Zorunlu 3. Taraf Çerez (Google Analytics) Google Etiket Yöneticisi, hizmetlerini kullanan web sitelerinin reklam verimliliğini denemek için çerezi ayarlar. 3 Ay
test_cookie .doubleclick.net Reklam/Zorunlu 3. Taraf Çerez (Google) doubleclick.net, kullanıcının tarayıcısının çerezleri destekleyip desteklemediğini belirlemek için bu çerezi ayarlar. 15 Dakika
CLID www.clarity.ms Performans/Zorunlu 3. Taraf Çerez (Microsoft) Microsoft Clarity, bu tanımlama bilgisini ziyaretçilerin web sitesiyle nasıl etkileşim kurduğuna ilişkin bilgileri depolamak için ayarlar. Çerez bir analiz raporunun sağlanmasına yardımcı olur. Veri toplama, ziyaretçi sayısını, web sitesini ziyaret ettikleri yerleri ve ziyaret edilen sayfaları içerir. 1 Yıl
_fbp .fuyateknoloji.com 3. Taraf Çerez (Facebook) Facebook, bu çerezi, Facebook'ta veya Facebook reklamları tarafından desteklenen bir dijital platformda, web sitesini ziyaret ettikten sonra reklam görüntülemek üzere ayarlar. 3 Ay 
_ga_* .fuyateknoloji.com Pazarlama/Zorunlu 3. Taraf Çerez (Google) 1 Yıl 1 Ay 4 gün 
_hjSessionUser_* .fuyateknoloji.com Pazarlama 3. Taraf Çerez (Hotjar) Hotjar bu çerezi, aynı siteye yapılan sonraki ziyaretlerden elde edilen verilerin, o siteye özgü Hotjar Kullanıcı Kimliğinde kalıcı olan aynı kullanıcı kimliğiyle ilişkilendirilmesini sağlamak için ayarlar. 1 Yıl
_hjFirstSeen .fuyateknoloji.com Pazarlama 3. Taraf Çerez (Hotjar) Hotjar bu çerezi yeni kullanıcının ilk oturumunu tanımlamak için ayarlar. Hotjar'ın bu kullanıcıyı ilk kez görüp görmediğini belirten doğru/yanlış değerini saklar. 30 Dakika
_hjIncludedInSessionSample_
3390354 .fuyateknoloji.com Pazarlama 3. Taraf Çerez (Hotjar) Hotjar bu çerezi, aynı siteye yapılan sonraki ziyaretlerden elde edilen verilerin, o siteye özgü Hotjar kullanıcısı olup olmadığını denetleme için kullanır 2 Dakika
_hjSession_* .fuyateknoloji.com Pazarlama 3. Taraf Çerez (Hotjar) Hotjar bu çerezi, aynı siteye yapılan sonraki ziyaretlerden elde edilen verilerin, o siteye özgü Hotjar Kullanıcı Kimliğinde kalıcı olan aynı kullanıcı kimliğiyle ilişkilendirilmesini sağlamak için ayarlar. 30 Dakika
_hjAbsoluteSessionInProgress .fuyateknoloji.com Pazarlama 3. Taraf Çerez (Hotjar) Hotjar, bu çerezi, çerez tarafından belirlenen Doğru/Yanlış işareti olan kullanıcının ilk sayfa görüntüleme oturumunu algılamak için ayarlar. 30 Dakika
_ym_uid .fuyateknoloji.com Pazarlama/Zorunlu 3. Taraf Çerez (Yandex Analytics) Yandex bu çerezi site kullanıcılarını tanımlamak için ayarlar. 1 Yıl
_ym_d .fuyateknoloji.com Pazarlama/Zorunlu 3. Taraf Çerez (Yandex Analytics) Yandex bu çerezi kullanıcının sitedeki ilk oturumunun tarihini saklayacak şekilde ayarlar. 1 Yıl
sync_cookie_csrf .mc.yandex.com.tr Performans/Zorunlu 3. Taraf Çerez (Yandex) Bu çerez Yandex metriği tarafından ayarlanır. Bu çerez, web sitesi ve üçüncü taraf Veri Yönetimi Platformları ile olan bağlantıyı izlemek için kullanılır. Çerez ayrıca web sitesini optimize etmek için kullanılan web sitesindeki kullanıcı davranışına ilişkin bilgileri de toplar. 10 Dakika
sync_cookie_csrf .mc.yandex.com Performans/Zorunlu 3. Taraf Çerez (Yandex) Bu çerez Yandex metriği tarafından ayarlanır. Bu çerez, web sitesi ve üçüncü taraf Veri Yönetimi Platformları ile olan bağlantıyı izlemek için kullanılır. Çerez ayrıca web sitesini optimize etmek için kullanılan web sitesindeki kullanıcı davranışına ilişkin bilgileri de toplar. 10 Dakika
_clck .fuyateknoloji.com Performans/Zorunlu 3. Taraf Çerez (Microsoft) Microsoft Clarity, bu çerezi, tarayıcının Clarity Kullanıcı Kimliğini ve o web sitesine özel ayarları koruyacak şekilde ayarlar. Bu, aynı web sitesine sonraki ziyaretler sırasında gerçekleştirilen eylemlerin aynı kullanıcı kimliğine bağlanacağını garanti eder. 1 Yıl
sync_cookie_csrf mc.yandex.ru Performans/Zorunlu 3. Taraf Çerez (Yandex) Bu çerez Yandex metriği tarafından ayarlanır. Bu çerez, web sitesi ve üçüncü taraf Veri Yönetimi Platformları ile olan bağlantıyı izlemek için kullanılır. Çerez ayrıca web sitesini optimize etmek için kullanılan web sitesindeki kullanıcı davranışına ilişkin bilgileri de toplar. 10 Dakika
_ym_isad .fuyateknoloji.com Performans/Zorunlu 3. Taraf Çerez (Yandex) Yandex bu çerezi bir ziyaretçinin reklam engelleyiciye sahip olup olmadığını belirlemek için ayarlar. 20 Saat
IDE .doubleclick.net Pazarlama/Zorunlu 3. Taraf Çerez (Google) Google DoubleClick IDE çerezleri, kullanıcı profiline göre onlara alakalı reklamlar sunmak için kullanıcının web sitesini nasıl kullandığına ilişkin bilgileri saklar. 1 Yıl 24 gün
yabs-sid mc.yandex.com Pazarlama/Zorunlu 3. Taraf Çerez (Google) Yandex bu çerezi oturum kimliğini saklayacak şekilde ayarlar. Oturum Boyunca
i .yandex.com Reklam/Zorunlu 3. Taraf Çerez (Yandex) Bu çerez, ilgili reklamlar için IP adresi, coğrafi konum, ziyaret edilen web siteleri, kullanıcı tarafından tıklanan reklamlar vb. gibi anonimleştirilmiş kullanıcı verilerini kaydetmek üzere OpenX tarafından ayarlanır. 1 Yıl 1 Ay 4 gün
yandexuid .yandex.com Performans/Zorunlu 3. Taraf Çerez (Yandex) Yandex bu çerezi kullanıcıları tanımlamak için yerleştirir ve aynı zamanda ziyaretçilerin web sitesini nasıl kullandığına ilişkin bilgi toplar ve bu bilgiler dahili analiz ve site optimizasyonu için kullanılır. 1 Yıl 1 Ay 4 gün
yuidss .yandex.com Performans/Zorunlu 3. Taraf Çerez (Yandex) Yandex, ziyaretçiyi tanımak amacıyla bu çerezi kullanıcının tarayıcısına kaydeder. 1 Yıl
ymex .yandex.com Performans/Zorunlu 3. Taraf Çerez (Yandex) Yandex, bu çerezi, web sitesindeki kullanıcı davranışı hakkında bilgi toplamak için ayarlar. Bu bilgiler web sitesi analizi ve web sitesi optimizasyonu için kullanılır. 1 Yıl
bh .yandex.com Pazarlama 3. Taraf Çerez (Yandex) Yandex, bu çerezi, web sitesindeki kullanıcı davranışı hakkında diğer bilgileri toplamak için ayarlar. 1 Yıl
SM .c.clarity.ms Performans/Zorunlu 3. Taraf Çerez (Microsoft) Microsoft Clarity çerezi, MUID'yi Microsoft etki alanları arasında senkronize etmek için bu çerezi ayarlar. Oturum Boyunca
MUID .clarity.ms Reklam 3. Taraf Çerez (Bing) Bing, bu tanımlama bilgisini Microsoft sitelerini ziyaret eden benzersiz web tarayıcılarını tanıyacak şekilde ayarlar. Bu çerez reklam, site analizi ve diğer işlemler için kullanılır. 1 Yıl 24 gün
_clsk .fuyateknoloji.com Reklam 3. Taraf Çerez (Microsoft) Microsoft Clarity, bu tanımlama bilgisini bir kullanıcının sayfa görüntülemelerini tek bir oturum kaydında depolamak ve birleştirmek için ayarlar. 1 Gün
MUID .bing.com Reklam 3. Taraf Çerez (Bing) Bing, bu tanımlama bilgisini Microsoft sitelerini ziyaret eden benzersiz web tarayıcılarını tanıyacak şekilde ayarlar. Bu çerez reklam, site analizi ve diğer işlemler için kullanılır. 1 Yıl 24 gün
MR .c.bing.com Performans/Zorunlu 3. Taraf Çerez (Bing) Bing tarafından yerleştirilen bu çerez, analiz amacıyla kullanıcı bilgilerini toplamak için kullanılır. 7 Gün
SRM_B .c.bing.com Reklam 3. Taraf Çerez (Microsoft) Ziyaretçiler için benzersiz bir kimlik olarak Microsoft Reklamcılık tarafından kullanılır. 1 Yıl 24 gün
MR .c.clarity.ms Reklam 3. Taraf Çerez (Bing) Bing tarafından yerleştirilen bu çerez, analiz amacıyla kullanıcı bilgilerini toplamak için kullanılır. 7 Gün
ANONCHK .c.clarity.ms Reklam 3. Taraf Çerez (Bing) Bing tarafından ayarlanan ANONCHK çerezi, kullanıcının oturum kimliğini depolamak ve reklamların Bing arama motorundaki tıklamalarını doğrulamak için kullanılır. Çerez raporlama ve kişiselleştirmeye de yardımcı olur. 10 Dakika
twk_idm_key www.fuyateknoloji.com 3. Taraf Çerez (Tawk) Tawk, sohbet kutusu işlevselliğini optimize etmek amacıyla web sitesinin ziyaretçiyi tanımasına olanak sağlamak için bu çerezi yerleştirir. Oturum Boyunca 
TawkConnectionTime www.fuyateknoloji.com İletişim 3. Taraf Çerez (Tawk) Bir canlı sohbet işlevi olan Tawk.to bu çerezi ayarlar. Hizmetin iyileştirilmesi için bu çerez, önceki sohbetlerin birbirine bağlanabilmesi için kullanıcıların hatırlanmasına yardımcı olur. Oturum Boyunca
_ym_visorc .fuyateknoloji.com Performans 3. Taraf Çerez (Yandex) Yandex, bu çerezi sitedeki Oturum Tekrarının doğru şekilde çalışabilmesi için ayarlar. 30 Dakika
sync_cookie_csrf_secondary .mc.yandex.com Performans 3. Taraf Çerez (Yandex) Bu çerez Yandex metriği tarafından ayarlanır. 10 Dakika
sync_cookie_csrf_secondary .mc.yandex.ru Performans 3. Taraf Çerez (Yandex) Bu çerez Yandex metriği tarafından ayarlanır. 10 Dakika
sync_cookie_csrf_secondary .mc.yandex.com.tr Performans 3. Taraf Çerez (Yandex) Bu çerez Yandex metriği tarafından ayarlanır. 10 Dakika
 
İlgili Kişilerin Talepleri
İnternet sitemizde kullanılan çerezler yoluyla kişisel verileri işlenen ilgili kişiler, Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 11’inci maddesi kapsamındaki taleplerini, “Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliği”ne göre Cevizlidere Cad.No:6 Balgat-Çankaya/ANKARA adresine yazılı olarak veya e-postasının sistemimizde kayıtlı bulunması halinde söz konusu e-posta üzerinden info@fuyateknoloji.com e-posta adresine iletebilmektedir.
Çerezler Nasıl Toplanır?
Veriler tarayıcılara eriştiğiniz cihazlarınız aracılığıyla toplanır. Toplanan bu bilgiler cihazlara özeldir. İstenildiği zaman kullanıcı tarafından silinebilmekte ve bilgilere erişim kapatılabilmektedir.
Tarayıcı Ayarlarından Çerez Ayarları
İnternet sitemizde yer alan ikona tıklayarak istediğiniz anda çerezlere ilişkin tercihlerinizi değiştirebilirsiniz. Çerez yönetim panelindeki butonları tercihinize göre açık veya kapalı konuma getirerek “Ayarları kaydet” butonuna tıklayınız. Ayarlarınızı etkin hâle getirmek için sayfayı yenileyiniz.
Çerezleri yönetme
En popüler web tarayıcılarının tümü çerezleri yönetmenizi sağlar.
Farklı web tarayıcılarındaki çerezler nasıl yönetilir:
Çoğu tarayıcı çerezleri kapatmanıza izin verir. Lütfen çerezleri kapatmanın web sitemizi kullanımınızı kısıtlayacağını unutmayın.
Aşağıdaki bağlantılar, bazı popüler tarayıcılarda çerez ayarlarının nasıl değiştirileceği hakkında bilgi sağlar:
•Apple Safari - (iPhone, iPad veya iPod touch kullanıcıları için) veya (Mac kullanıcıları için)
•Google Chrome
•Microsoft Internet Explorer
•Mozilla Firefox

Bizi Takip Edin Facebook Instagram WhatsApp