Fuya Teknoloji
Çağrı Merkezi
Karbon Ayak İzi Nedir? Nasıl Hesaplanır?
9 Ekim 2023
Karbon Ayak İzi Nedir? Nasıl Hesaplanır?

Karbon Ayak İzi Nedir?

Karbon ayak izi; bireylerin, kurumların veya ülkelerin sera gazı emisyonlarının bir ölçüsüdür. Bu ölçü için yapılan hesaplamalar, çevresel etkimizi anlamamıza ve iklim değişikliğiyle mücadele için stratejiler geliştirmemize yardımcı olur. Sürdürülebilir enerji kaynaklarına geçiş, enerji verimliliğini artırma ve sera gazı emisyonlarını azaltma çabaları, karbon ayak izimizi azaltmamıza yardımcı olur. Böylece gelecek nesiller için daha temiz bir dünya oluşturmamızı sağlar.

Karbon Ayak İzi Neden Önemlidir?

 • İklim Değişikliği: Karbon ayak izi, sera gazı emisyonlarını tarif etmek için kullanılan bir ölçü olduğu için iklim değişikliği ile doğrudan ilişkilidir. Daha yüksek karbon ayak izi, daha fazla sera gazı emisyonu ve iklim değişikliği sorununu tetikler.
 • Kaynak Verimliliği: Karbon ayak izi, kaynakların nasıl kullanıldığı hakkında bize bilgi verir. Daha yüksek karbon ayak izi, enerji ve doğal kaynakların daha fazla tüketildiğini gösterirken azaltılması durumunda kaynak verimliliğini artırır.
 • Sürdürülebilirlik: Karbon ayak izi, çevresel sürdürülebilirlik hedeflerine ulaşmak için önemli bir göstergedir. Yenilenebilir enerji kaynaklarının teşvik edilmesi karbon ayak izini düşürürken daha sürdürülebilir bir gelecek için zemin hazırlar.

 Karbon Ayak İzi Nasıl Hesaplanır?

Karbon Ayak İzi ölçümü, sera gazı emisyonunu hesaplamak için kullanılan bir yöntemdir. Bu ölçümler, bireylerin veya kurumların faaliyetlerinin çevresel etkilerini anlamalarına yardımcı olur. Hesaplama için çeşitli online araçlar ve standart metotlar mevcuttur.

 Bireysel Karbon Ayak İzi Nasıl Hesaplanır?

Kişinin kendi karbon ayak izini hesaplaması için; enerji tüketimi, ulaşım, gıda tercihleri ve atık yönetimi gibi faktörleri göz önünde bulundurması önemlidir. Bireyler; enerji faturaları, ulaşım harcamaları, yemek alışkanlıkları ve atık miktarı gibi verileri toplayarak karbon ayak izini hesaplayabilir.

 Kurumsal Karbon Ayak İzi Nasıl Hesaplanır?

Kurumsal karbon ayak izi hesaplaması için; şirketin enerji tüketimi, ulaşım faaliyetleri, malzeme kullanımı, atık yönetimi ve iş süreçleri gibi faktörleri değerlendirmek önemlidir. Bu hesaplama için çeşitli yöntemler ve hesaplama araçları kullanılabilir. Şirket; enerji faturaları, ulaşım verileri, malzeme alımları ve atık miktarı gibi verileri toplayarak karbon ayak izini hesaplayabilir. Kurumsal karbon ayak izi hesaplaması, şirketin çevresel etkilerini anlamasına ve sürdürülebilir bir geleceğe ulaşmak amacıyla stratejiler geliştirmesine yardımcı olur.

 Karbon Ayak İzi Kaç Olmalı?

Karbon ayak izi ölçümlerine göre bir insanın ortalama yıllık karbon ayak izi 4 tondur ve bu sayının ortalama olarak kişi başı 2 tona düşürülememesi durumunda gezegenimizin sıcaklığı 100 sene içerisinde 2°C artabilir.

 Karbon Ayak İzi Nasıl Azaltılır?

Karbon ayak izi azaltmak için:

 • Enerji tüketimi gözden geçirilebilir ve azaltılabilir. Bu değişim evden sanayiye kadar her aşamada yapılabilir.
 • Gündelik ulaşımda kişisel arabalar yerine toplu ulaşım araçları kullanılabilir.
 • Enerji kullanımında fosil yakıtlardan yenilenebilir enerji kaynaklarına geçilebilir.
 • Geri dönüşümde süreklilik, karbon ayak izinin azalmasına büyük ölçüde katkı sağlar. Evlerden büyük tesislere kadar her noktadaki geri dönüşüm, bu süreçte önemli bir rol alacaktır.

Karbon Ayak İzinin Sebepleri Nelerdir?

 • Fosil yakıt kullanımı
 • Geri dönüşüm eksikliği
 • Araçlardan çıkan gazlar
 • Filtresiz fabrika boruları
 • Deodorantlar
 • Yeşil alanların tahribatı

 Karbon Ayak İzinin Zararları Nelerdir?

 •  Küresel ısınmaya sebep olup buzulların erimesine neden olması
 •  Ekolojik dengenin bozulması
 • Canlı türleri ve ekosistemlerin yok olması
 • İnsan sağlığına zarar vermesi

 Karbon Ayak İzi En Az Olan Ülkeler

Karbon ayak izi salınımının en düşük olduğu ülkeler çoğunlukla yoksul ülkelerdir. Bunlara Orta ve Güney Afrika ülkeleri örnek gösterilebilir. Kamerun, Kenya, Zambiya, Uganda gibi ülkelerdeki karbon ayak izi ölçümleri ABD’ye kıyasla 240 kat daha az çıkmıştır.

 Karbon Ayak İzi En Fazla Olan Ülkeler

Karbon ayak izi salınımında en büyük rolleri oynayan Çin, Avrupa Birliği ve ABD dünya genelindeki tüm emisyonların yaklaşık %41’ine sebep oluyor. Bunlar çoktan aza sırasıyla Çin (%26.1), ABD (%12.67) ve 27 adet Avrupa Birliği ülkesi (%7.52) şeklinde sıralanır.

 Enerji Verimliliğinin Karbon Ayak İzi Üzerindeki Etkisi Nedir?

Enerji verimliliği; üretimde, konforumuzda ve iş gücümüzde herhangi bir azalma olmadan enerjiyi en doğru şekilde kullanmak, israf etmemektir. Aynı işi daha az enerji kullanarak yapmak ya da aynı enerji ile daha fazla iş yapmaktır. Bu yöntem; karbon emisyonunu büyük ölçüde azaltabilir, karbon ayak izi azalmasında büyük bir rol oynayabilir. 

 Karbon Ayak İzi Hakkında Sıkça Sorulan Sorular

 Karbon Ayak İzi Ne Demek?

Karbon ayak izi, sera gazı emisyonu sonucu çevreye verdiğimiz zararın birim karbondioksit cinsinden ölçülmüş halidir. Sera gazı emisyonu günlük üretim ve tüketim faaliyetlerimiz sonucunda ortaya çıkar. Günlük faaliyetler, evsel atıklar, hayvancılık faaliyetleri, enerji tüketimi gibi faktörlerin hepsi karbon ayak izimizin artmasına sebep olur.

 Dünya Karbon Ayak İzi Ortalaması Nedir?

Dünyada kişi başına düşen karbon ayak izi yaklaşık 4 tondur.

 Türkiye Karbon Ayak İzi Ortalaması Nedir?

Türkiye’de kişi başına düşen karbon ayak izi yaklaşık olarak 5.26 tondur.

Yorum bırakın
Toplam Yorum Sayısı 0
Henüz yorum eklenmemiş
İşleminiz Sürüyor, Lütfen Bekleyiniz
Bizi Takip Edin Facebook Instagram WhatsApp